Voor wie

Het KoningsCollege is een plek voor leerlingen met ASS, internaliserende problematiek, een verstoorde schoolgang en een grote ondersteuningsbehoefte. Het is een tijdelijke oplossing, waarbij we met de leerling aan de slag gaan en werken aan persoonlijke doelen. Binnen die periode onderzoeken we wat voor de leerling een goed vervolg op onze school is. We gaan daarbij meestal uit van dagbesteding, maar het kan ook terugkeer naar het regulier-of speciaal onderwijs zijn. We bespreken dit elke zes tot acht weken. Een leerling is klaar om onze school te verlaten als hij/zij dit zelf wil.

Het KoningsCollege is voor leerlingen…

  • met een autisme spectrum stoornis diagnose
  • met internaliserende problematiek
  • met een langdurige of dreigende schooluitval en/of een grote ondersteuningsbehoefte
  • in de leeftijd van 10 tot 18 jaar (vanaf groep 8 of middelbare schoolleeftijd)
  • die in staat zijn om te leren en dit zelf ook graag willen
  • waarbij hulpverlening is betrokken in de thuissituatie
  • die thuiszitten of waar schooluitval dreigt
Wat doen wij

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u via de mail contact met ons opnemen of bellen naar 06 16 127 298