Ons onderwijs

Binnen het KoningsCollege bieden wij een passende onderwijsomgeving voor de leerlingen die stimulerend, uitdagend en veilig is. Een plek waar hij of zij zichzelf kan zijn. Van daaruit vergroten we de wereld van de leerling steeds een beetje meer. Dat doen we door hobby’s en interesses te gebruiken.

Rustig wennen

Onze leerlingen hebben nogal eens slechte ervaringen met school en leren. Soms zelfs hele nare, traumatische ervaringen. Zij kunnen in veel gevallen nog geen hele dag of hele week naar school. Daarbij krijgen ze vaak ook nog veel therapie en hulpverlening, waardoor ze geen vast lesprogramma in de klas kunnen volgen. Daarom laten we leerlingen eerst rustig wennen aan de schoolse omgeving, de leerkracht en de andere leerlingen. Soms voor een paar minuten of uren in de week, soms voor meerdere dagdelen. We werken dan vooral aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Daarnaast willen we het vertrouwen en plezier in school herstellen.

Rustig wennen
Kleine groepen

Kleine groepen

Veel kinderen vinden het moeilijk om in een groep te zijn. ASS of vervelende ervaringen met groepen, kan daarvan de oorzaak zijn. Daarom is het belangrijk dat zij goed begeleid worden, voordat ze in de groep terecht komen. In een klas plaatsen we nooit meer dan zes tot acht leerlingen. Een leerkracht en een onderwijsondersteuner begeleiden een klas. Zij worden hierbij geholpen door de steunpuntfunctionarissen van het Autisme Steunpunt Apeldoorn.

Goede relatie

Ons belangrijkste doel is dat de leerling zich prettig voelt op school. Als een leerling zich op school veilig en vertrouwd voelt, kan hij zich weer verder gaan ontwikkelen. We werken daarom aan een goede relatie tussen leerling en begeleider(s). Dat zorgt dat school weer als een veilige plek voelt. Pas als de leerling gewend is, gaan we werken aan zijn of haar ontwikkeling, het ontdekken van talenten en meer schooltijd. Daarbij kijken we goed naar de ontwikkeling en de interesses van de leerling. Bezig zijn met iets wat ze leuk vinden, vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen en zorgt dat ze meer in zichzelf gaan geloven.

Samen met de leerling en de ouders stellen we kleine, realistische doelen. Dat kunnen schoolvakken zijn maar dat hoeft niet. Met de leerling bespreken we steeds of dat doel behaald is. Als dat zo is, dan bespreken we de volgende stap. De leerling heeft in dit proces een belangrijke rol. Hij of zij is de baas over de eigen ontwikkeling.

Kleine groepen

Onze grenzen

Helaas kunnen we niet elke leerling helpen. Soms heeft een leerling zoveel ondersteuning nodig, dat hij of zij geen onderwijs kan volgen. Dit is het geval wanneer een leerling een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Hulpverlening is dan voorliggend.