Een plek voor jou

Wie zijn wij?

Het KoningsCollege is een plek voor leerlingen met ASS en een grote ondersteuningsbehoefte. Op het KoningsCollege kunnen leerlingen weer zelfvertrouwen krijgen en plezier ervaren in school en zich weer verder ontwikkelen via een maatwerktraject.

Onze leerlingen

Het KoningsCollege is voor leerlingen die nog niet in staat zijn een gewone schoolweek naar school te gaan. Bij het KoningsCollege kunnen zij re-integreren via een maatwerktraject.

Op het KoningsCollege wordt uitgegaan van het uitstroomprofiel dagbesteding/toeleiding naar werk. Dit omdat het gaat om leerlingen met een complexe problematiek. De cognitieve ontwikkeling van de leerling komt pas op gang als zij zich veilig en vertrouwd voelen. Daarom ligt de nadruk in eerste instantie vooral op de sociaal emotionele ontwikkeling. De leerling moet weer met plezier naar school gaan.

De schoolse vakken zijn een middel en geen doel op zich. Succeservaringen bij het leren bevorderen het zelfvertrouwen en de motivatie, daarom gaan we uit van de voorkeuren en belangstelling van de leerling.

onze leerlingen
onze leerlingen

Aanmelden

Voordat een leerling kan worden aangemeld vindt er een oriënterend gesprek plaats met de steunpuntfunctionarissen van het Autisme Steunpunt Apeldoorn. Als na dit oriënterende gesprek blijkt dat de leerling plaatsbaar is, kan de aanmeldprocedure worden gestart. Een TLV (ToeLaatbaarheidsVerklaring) is nodig voor plaatsing op het KoningsCollege.

Leerlingen van het KoningsCollege worden ingeschreven bij de (V)SO Zonnehoek (formeel) maar vallen onder de verantwoordelijkheid van het KoningsCollege.

Een oriënterend gesprek is aan te vragen door een mail te sturen naar: h.nieuwenstein@autismesteunpunt-apeldoorn.nl en/of h.rijken@autismesteunpunt-apeldoorn.nl

Hier zit Het KoningsCollege